Medlemspriser

HfG

Da medlemskabet er tilknyttet den lokale gadeforening bliver kontingentet fastsat her, men HfG har fastsat kontingenter for de medlemmer, der ikke har selvstændige foreninger. Charlottenlund og Vangede har samme kontingentsatser som HfG. For Gentofte gælder andre satser – spørg lokalforeningen.

HfGs kontingenter
Kontingent grp. 0 kr. 400,00 pr. kvartal
Kontingent grp. 1 kr. 600,00 pr. kvartal
Kontingent grp. 2 kr. 1.000,00 pr. kvartal
Kontingent grp. 3 kr. 1.500,00 pr. kvartal

alle priser er excl. moms.

Ved indmedelse forventes som minimum et års medlemsskab.

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud eller efter ønske en gang årligt.
Evt. opsigelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til HfGs administration.

Manglende betaling betragtes ikke som udmeldelse, men butikken/virksomheden bliver fjernet fra hjemmesiden mv., hvis der ikke betales rettidigt.

Kontingentgrupper

Kontingent grp. 0
Erhvervsenhed, som holder åbent på deltid og har ingen eller højst 1 medarbejder tilknyttet. Her tænkes på erhversenhed, som kun er et bierhverv eller kun er en stadeplads.

Kontingent grp. 1
Erhvervsenhed med op til 2 medarbejder og et max. erhvervsareal på 50 m2.
+ andre, udenom-(evt. på 1.sal) beliggende erhverv, som ikke er detailhandel.

Kontingent grp. 2
Større erhvervsenhed med mere end 2 medarbejder eller et erhvervsareal på
over 50 m2.

Foreningsområder

Visits: 1008

Skip to content