Medlemmer af HfG indkaldes hermed til generalforsamling

Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 20
Der bydes på kaffe og lidt til den søde tand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Handelsstandsforeningen i
Gentofte Kommunes Velgørende Fond.
5. Fastlæggelse af medlemskontingent for det løbende kalenderår.
6. Behandling af eventuelle forslag. (Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. okt. 2021)
7. Valg:
For Hellerup og Ordrup afholdes valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
I Hellerup skal der vælges et nyt medlem i stedet for Steen Snedker – afgået efter Jyske Bank Erhverv er flyttet
Efter tur afgår: Hellerup: Jørgen Simmelsgaard, villig til genvalg, Steen Christensen, villig til genvalg
Ordrup: Peter Laursen, villig til genvalg
Kandidater, der ønsker at opstille, skal meddele deres kandidatur til administrationen senest d. 25. okt. kl. 18 og
skal være til stede på generalforsamlingen
For Gentofte, Charlottenlund og Vangede gælder at HfG-bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
indstilles af de respektive gadestrøgs foreninger
8. Valg af revisor: Søren Askly – villig til genvalg
Valg af revisorsuppleant: pladsen er åben
9. Eventuelt.

Husk

Forslag
senest 14. oktober

Tilmelding
senest 25. oktober
til adm@gentoftehandel.dk
eller via log ind her på siden

Kandidater
senest 25. oktober

Nuværende bestyrelse
Formand: Jørgen Simmelsgaard
Næstformand: Henrik Fogh Aagaard
Medlemmer: Steen Snedker, Peter Jørn Laursen, Marianne Zangenberg, Karin Holst, Sophie Aller, Allan Andersen, Freddy Svitring

Nyhedsbrev er udsendt til medlemmer

Visits: 47

Skip to content