x Udskriv denne side x x x

Om Gentofte Handel

Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune er en paraply-organisation for de fem lokale handelsstrøg i Vangede, Ordrup, Hellerup, Gentofte og Charlottenlund.

Foreningen har over 200 medlemsvirksomheder.
.

Om denne hjemmeside

Som medlem
På denne hjemmeside kan du som medlem af Handelsstandforeningen for Gentofte Kommune holde dig orienteret om aktiviteter og øvrige informationer af interesse for handelsfolk. Læs bl.a. en masse om foreningen under fanen ‘Om HfG’.

Som kunde
i kommunens butikker er denne hjemmeside nyttig til at finde information om aktiviteter, som er arrangeret af HfG eller en af de lokale handelsstrøg.

Du kan også finde kontaktinformationer til medlemmernes butikker.

Velkommen til HfG - Gentofte handel

Generalforsamling 2017

Det var med stor glæde at formanden Jørgen Simmelsgaard kunne byde velkommen til de 70 fremmødte medlemmer fra kommunens aktive butikker.
Før generalforsamlingen var foreningen vært ved en lækker menu, som blev afsluttet med et dagsaktuelt indslag "Bange for sjov" ved Omar Marzouk, så udover at få stillet sulten fik vi også motioneret lattermusklerne, hvem siger også det skal være kedeligt at gå til generalforsamling.

Omar Marzouk i fuld vigør med i forsamlingen


Her aflægger formanden beretningen for handelsstandsforeningens virke i det forgangne år. På bagvæggen ser man et stykke af foreningens flotte julebelysning.


Den nyvalgte bestyrelse. Bagerst: Steen Christensen fra Thai Lana, Freddy Svitring fra Vangede Kirke, Allan Andersen fra Trykkeren.dk, Peter Laursen fra Holger Frederiksen eftf., Michael Josephsen fra Ordrup Værktøjsmagasin
Forest: Henrik Aagaard fra Menu, Marianne Zangenberg fra frisør Zagenberg, Jørgen Simmelsgaard fra Kop og Kande - Strandvejen, Karin Holst fra Sofort Rens og Erik Hamre fra Gentofte Kino. Dog mangler Steen Snedker fra Jyske Bank på billede.

-----------------------------------------

Til medlemmer af HfG

Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 18

I Skovridderkroens selskabslokaler, Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund

Indkørsel fra Jægersborg Allé
Før generalforsamlingen byder
HfG på en lækker menu


Omar Marzouk
kommer og underholder

Dagsorden for den ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Handelsstandsforeningen i
Gentofte Kommunes Velgørende Fond.
5. Fastlæggelse af medlemskontingent for det løbende kalenderår.
6. Behandling af eventuelle forslag. (Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21. marts 2017)
7. Valg:
For Hellerup og Ordrup afholdes valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Hellerup: Jørgen Simmelsgård, villig til genvalg
– suppleant: pladsen er åben
Ordrup: Peter Jørn Laursen, villig til genvalg
– suppleant: Michael Josephsen, villig til genvalg
Kandidater, der ønsker at opstille, skal meddele deres kandidatur til administrationen senest d. 30. marts kl. 18 og skal være til stede på generalforsamlingen
For Gentofte, Charlottenlund og Vangede gælder at HfG-bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter indstilles af de respektive gadestrøgs foreninger
8. Valg af revisor: Søren Askly – villig til genvalg
Valg af revisorsuppleant: pladsen er åben
9. Eventuelt.

Du er velkommen til at tage en ledsager med, men kun én stemme pr. virksomhed, og da HfG er vært ved spisningen inden generalforsamlingen, skal vi have tilmelding med angivelse af antal deltagere senest 27. marts på adm@gentoftehandel.dk eller tlf. 39 65 74 41.

Med venlig hilsen og på gensyn
Jørgen Simmelsgaard, Bestyrelsesformand

Der bliver sendt indkaldelse pr. mail til alle medlemmer

----------------------------------------------------------------

Kalender 2017

Kan hentes i butikkerne

----------------------------------------------------------------

Julebelysningen tændes 2016

Mød julemanden og hans familie rundt på vores hyggelige gadestrøg – på billedet kan du se, hvornår karavanen kommer til dit gadestrøg