x Udskriv denne side x x x

Om Gentofte Handel

Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune er en paraply-organisation for de fem lokale handelsstrøg i Vangede, Ordrup, Hellerup, Gentofte og Charlottenlund.

Foreningen har over 200 medlemsvirksomheder.
.

Om denne hjemmeside

Som medlem
På denne hjemmeside kan du som medlem af Handelsstandforeningen for Gentofte Kommune holde dig orienteret om aktiviteter og øvrige informationer af interesse for handelsfolk. Læs bl.a. en masse om foreningen under fanen ‘Om HfG’.

Som kunde
i kommunens butikker er denne hjemmeside nyttig til at finde information om aktiviteter, som er arrangeret af HfG eller en af de lokale handelsstrøg.

Du kan også finde kontaktinformationer til medlemmernes butikker.

Velkommen til HfG - Gentofte handel

Til medlemmer af HfG

Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 18

I Skovridderkroens selskabslokaler, Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund

Indkørsel fra Jægersborg Allé
Før generalforsamlingen byder
HfG på en lækker menu


Omar Marzouk
kommer og underholder

Dagsorden for den ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Handelsstandsforeningen i
Gentofte Kommunes Velgørende Fond.
5. Fastlæggelse af medlemskontingent for det løbende kalenderår.
6. Behandling af eventuelle forslag. (Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21. marts 2017)
7. Valg:
For Hellerup og Ordrup afholdes valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Hellerup: Jørgen Simmelsgård, villig til genvalg
– suppleant: pladsen er åben
Ordrup: Peter Jørn Laursen, villig til genvalg
– suppleant: Michael Josephsen, villig til genvalg
Kandidater, der ønsker at opstille, skal meddele deres kandidatur til administrationen senest d. 30. marts kl. 18 og skal være til stede på generalforsamlingen
For Gentofte, Charlottenlund og Vangede gælder at HfG-bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter indstilles af de respektive gadestrøgs foreninger
8. Valg af revisor: Søren Askly – villig til genvalg
Valg af revisorsuppleant: pladsen er åben
9. Eventuelt.

Du er velkommen til at tage en ledsager med, men kun én stemme pr. virksomhed, og da HfG er vært ved spisningen inden generalforsamlingen, skal vi have tilmelding med angivelse af antal deltagere senest 27. marts på adm@gentoftehandel.dk eller tlf. 39 65 74 41.

Med venlig hilsen og på gensyn
Jørgen Simmelsgaard, Bestyrelsesformand

Der bliver sendt indkaldelse pr. mail til alle medlemmer

----------------------------------------------------------------

Kalender 2017

Kan hentes i butikkerne

----------------------------------------------------------------

Julebelysningen tændes 2016

Mød julemanden og hans familie rundt på vores hyggelige gadestrøg – på billedet kan du se, hvornår karavanen kommer til dit gadestrøg


Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen 2016 har bestyrelsen konstitueret sig med Jørgen 
Simmelsgaard som formand, Henrik Fogh Aagaard som næstformand og Freddy Svitring som kasserer

Forest f.v. Erik Hamre, Gentofte; Bjarne Skovsbøll, Gentofte; Marianne Zangenberg, Ordrup og Allan Andersen, Vangede;
Bagerst f.v. Steen Snedker, Hellerup; Freddy Svitring, Vangede; Michael Josephsen, Ordrup; Jørgen Simmelsgaard, Strandvejen; Peter Jørn Laursen, Ordrup og Henrik Fogh Aagaard, Charlottenlund.
Ikke til stede Charlotte Bonnén, Chrlottenlund.

------------------------------------------------------------- 

i Skovridderkroens selskabslokaler, Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund
Indkørsel fra Jægersborg Allé

Aftenens foredrag
Findes der Detailhandel i Gentofte i 2030?
Fremtidsforsker Marianne Levinsen fortæller om forbrug og forbrugstendenser med betydning for detailhandlen herunde e- og M-commerce. De løbske forbrugere i alder, køn, digitalitet og indkomst. Hvad skal der satses på for at skabe attraktive handelcentre i fremtiden?

HUSK
Forslag, der ønskes behandlet sendes senest den 12. april
Tilmelding til generalforsamlingen senest den 18. april
Forslag til kandidater senest den 21. april
Til adm@gentoftehandel.dk

Generalforsamlingen er kun for tilmeldte medlemmer
Alle medlemmer har fået indbydelse pr. mail 

--------------------------------------------------------------------

Kalender 2016

Du kan nu gratis hente kalenderen for 2016 i handelsstandsforeningens medlemsbutikker. På kalenderen kan ses alle HfG’s arrangementer i løbet af 2016.

Foruden de små årstidsbilleder prydes kalenderen af billeder med tema fra befæstningsanlæg i Gentofte Kommune.

--------------------------------------------------------------------

Velkommen til julen 2015
– i hele Gentofte Kommune

I år fejrer vi julen ved også at tænde fem store juletræer med ny pynt og stjerner, når juleudsmykningen tændes på de fem handelsstrøg på fredag.

 

Traditionen tro kører selveste julemanden, hans familie og et nisseorkester rundt fra handelsstrøg til handelsstrøg i en af de gamle brandbiler fra Gentofte
BrandMuseum og tænder for julen i Gentofte.
I år sker det fredag den 20. november, og julemanden tænder ikke alene for lysene i de mange granguirlander, stjernerne og Gentofte-hjertet, men også i
fem høje juletræer.
Opbakningen til den fælles juleudsmykning blandt medlemmerne i Handelsforeningen i Gentofte, HfG, gør det nemlig muligt at imødekomme et stort ønske
fra alle bydelscentre om at få et flot juletræ med pynt og stjerner. Tilmed er der udviklet en særlig udsmykning af lygtepælene dér, hvor der ikke er huse
på begge sider af vejen, som granguirlanderne kan hænge imellem. I første omgang vil cirka 20 lygtepæle fordelt i bycentrene få den nye pynt.
Det er vores håb, at rigtig mange Gentofte-borgere vil møde op og gøre eftermiddagen til en fest ved at hjælpe julemanden med at tænde julen i Gentofte.
På vegne af HfG’s mange medlemmer ønsker jeg alle borger og handlende en rigtig glædelig jul - med håbet om, at julegaverne også i år, naturligvis,
handles lokalt.
Jørgen Simmelsgaard
Formand for HfG

-------------------------------------------------------------------- 

Generalforsamling 2015

Før generalforsamlingen var der spisning og inspirerende
foredrag af Louise Byg Kongsholm.

 

 

 

 

Formand Jørgen Simmelsgaard takkede Lars Byager for hans mange aktive år i bestyrelsen.

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelse sig med Jørgen
Simmelsgaard som formand, Henrik Fogh Aagaard som næstformand og Freddy Svitring som kasserer
Forest f.v. Marianne Zangenberg, Ordrup; Jørgen Simmelsgaard, Strandvejen; Henrik Lind, Hellerup og Charlotte Bonnén, Chrlottenlund.
Bagerst f.v. Peter Jørn Laursen, Ordrup; Michael Josephsen, Ordrup; Allan Andersen,
Vangede; Bjarne Skovsbøll, Gentofte; Henrik Fogh Aagaard, Charlottenlund; Steen Snedker, Hellerup og Erik Hamre, Gentofte
Ikke til stede Freddy Svitring, Vangede.

 

Handelsstandsforeningen i Gentofte
afholder
Generalforsamling
Tirsdag d. 24. marts 2015
I Skovridderkroens selskabslokaler, Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund
Kun adgang for medlemmer, der har tilmeldt sig

Aftenens program:
kl. 18 Spisning – stegte kalve-karbonader med svampesauce forårsgrønt og kartoffelmos.
kl. 19 Louise Byg Kongsholms foredrag
kl. 20 generalforsamling

Før generalforsamlingen kommer Louise Byg Kongsholm og giver inspiration til 'Fremtidens fysiske butikker'
Hvor skal vi hen? – og hvordan skal din butik udvikle sig i fremtiden?
Vi har inviteret Louise Byg Kongsholm til at komme og give os inspiration til fremtidens fysiske butikker.
Hør om de vigtigste detailhandelstrends, og se masser af eksempler på nye og anderledes koncepter, der kan inspirere til nytænkning

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Handelsstandsforeningen i
Gentofte Kommunes Velgørende Fond.
5. Fastlæggelse af medlemskontingent for det løbende kalenderår.
6. Behandling af eventuelle forslag. (Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. marts 2014)
7. Valg:
For Hellerup og Ordrup afholdes valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
  Hellerup: Jørgen Simmelsgaard - villig til genvalg
            suppleant: Steen Snedker - villig til genvalg
  Ordrup: Peter Jørn Laursen - villig til genvalg
            suppleant: Michael Josephsen - villig til genvalg
Kandidater, der ønsker at opstille, skal meddele deres kandidatur til administrationen senest d. 20. marts kl. 18 og skal være til stede på generalforsamlingen
For Gentofte, Charlottenlund og Vangede gælder at HfG-bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter indstilles af de respektive gadestrøgs foreninger
8. Valg af revisor. Søren Askly - villig til genvalg
9. Eventuelt.

Du er velkommen til at tage en ledsager med, men kun én stemme pr. virksomhed, og da HfG er vært ved spisningen inden generalforsamlingen, skal vi have tilmelding med angivelse af antal deltagere senest 13. marts på adm@gentoftehandel.dk eller tlf. 39 65 74 41. Husk at skrive butik og navne på dem du tilmelder.

Bestyrelsen: Formand: Jørgen Simmelsgaard, Næstformand: Peter Jørn Laursen
Marianne Zangenberg, Lars Byager, Erik Hamre, Henrik Fogh Aagaard, Steen Snedker, Charlotte Bonnén, Allan Andersen, Freddy Svitring
 

Alle HfG's medlemmer
- er med i en annoncen i Villabyernes temanummer.